Date Name Speaker
March 31, 2019 Armageddon Dave Penny Listen
Work Update Pat N Listen
March 24, 2019 1 Peter 1 Caleb Trent Listen
Romans 7 – Law Charlie Nadvornik Listen
March 17, 2019 John 17:20-23 Ron Nadvornik Listen
James 2 Michael Holle Listen
March 10, 2019 Proverbs 1 Larry Sherraden Listen
1 Timothy 1 Steve Blomquist Listen
February 17, 2019 John 17:17-19 Ron Nadvornik Listen
January 13, 2019 God’s Guidance #3 David Sommerville Listen